Assinksteeg: de ene Henk gaat door, waar de andere stopt

Henk Holtkuile en Henk Haverkamp zijn goede bekenden. De een (Haverkamp) runde jarenlang een melkveebedrijf tussen Bathmen en Lettele, de ander (Holtkuile) is actief in de agrarische sector en heeft een mechanisatiebedrijf. Toen Henk Haverkamp stopte met zijn boerenbedrijf verkocht hij eerst een stuk landbouwgrond aan een andere boer, uiteindelijk zette hij ook het boerenerf, inclusief de voormalige koeienstal, te koop. De koper: Henk Holtkuile en zijn vrouw, die ooit al eens een deel van de boerderij huurden.

Al snel werden de kopers gewezen op de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een woonkavel, in ruil voor het slopen van de voormalige koeienstal. Voor het erf en de gebouwen is een ruimtelijke verkenning gedaan, waarna besloten werd om – naast het creëren van een woonkavel – de boerderij te herstellen in oorspronkelijke staat, deze boerderij te splitsen, en de aanwezige kapschuur te renoveren. Voor de daadwerkelijke landschappelijke inpassing van deze ontwikkeling hebben we een compleet erf- en landschapsplan opgesteld, inclusief beeldkwaliteitsplan.

Voormalig boer Henk Haverkamp: ‘Ik had een mooi bedrijf, maar geen opvolgers. Gezien mijn leeftijd heb ik vanaf 2003 de melkveestapel langzaam afgebouwd. Ik heb nog overwogen om het erf zelf te ontwikkelen, maar er moest heel wat gebeuren om de boerderij weer in ere te herstellen. Toen ik een nieuwbouwkavel kon krijgen in Lettele heb ik die kans gegrepen. Dat de koper, die ik goed ken, een nieuw leven geeft aan deze plek vind ik mooi. Ik kom nog graag op mijn oude stek en help af en toe nog wat. Ik wilde niet doodgaan tussen de koeien en ben zeer tevreden dat ik het zo heb kunnen regelen. Loslaten is moeilijk, maar zeer belangrijk.’

Kosten

 • Aankoop erf
 • Sloop en sanering van de ligboxenstal, met bijbehorende mestsilo, mestkelder en machineberging
 • Onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijziging
 • Erfinrichting en beplanting
 • Advies, ontwerp en planvorming
 • Verplaatsen en renoveren van een kapschuur

Opbrengsten

 • Woonruimte en ruimte voor trekkers, hobbyvee en(kleinschalige) akkerbouw
 • Verkoop van een woonkavel
 • Verkoop van een deel van de boerderij
 • Optie: verkoop van een deel van de gerenoveerde kapschuur

Kwaliteitsverbeteringen:

 • Restauratie en behoud van de gevels van de boerderij
 • Renovatie van de kapschuur
 • De aanplant van negen hoogstamfruitbomen
 • De aanplant van een groep lindebomen
 • De aanplant van een walnootboom
 • De aanplant van twee inlandse eikenbomen

Koper Henk Holtkuile: ‘In 1982 kwamen we hier voor het eerst wonen, onze oudste drie kinderen zijn hier geboren. Toen Henk vertelde dat hij in het dorp ging wonen hoefde ik niet lang na te denken. Ik zocht een ruimte om oude trekkers op te knappen en dan deze plek… Aanvankelijk was mijn insteek niet om het hele erf te herontwikkelen, maar van het een kwam het ander. Ik ben regelmatig weg van huis voor mijn werk en mijn vrouw vindt het geen prettig idee om alleen te zijn. Dat we het erf met meerdere huishoudens delen is in dat opzicht een goed idee. Met de hulp van Harry en Marten hebben we een goed plan gemaakt. Dat wil ik de komende jaren netjes en goed uitvoeren. Ik word misschien een dagje ouder, maar stilzitten is niets voor mij. Ik ben van plan er wat moois van te maken.’

Dit verhaal komt uit de uitgave ‘van boerenerf naar woonerf’.