Onzekerheid over bouwkosten, houd hier rekening mee

Bericht van Bouwbedrijf Mensink, waarmee we nauw samenwerken: vanaf nu hanteren zij flexibele prijzen. Dit als gevolg van enorme prijsstijgingen van bouwmaterialen. Mensink vindt het niet langer verantwoord om een jaar voor de start van een bouw een vaste prijs af te geven.

De prijzen van bouwmaterialen stijgen als gevolg van gestegen energieprijzen, schrijft Mensink: ‘Voor veel producten die we in woningen verwerken worden fossiele brandstoffen gebruikt. Olie voor isolatiematerialen, gas voor de hitte die nodig is om pannen en stenen te maken. De energieprijzen zijn zodoende enorm bepalend voor de kostprijs van een huis. Leveranciers zijn logischerwijs niet langer bereid om prijzen voor een paar maanden vast te zetten en kunnen evenmin vertellen wat materiaalprijzen over een paar maanden, laat staan een jaar, zullen zijn. Het werkt van onderaf door. Net zoals de prijs van brood stijgt, omdat graan duurder wordt.’

In vervolg gaat Mensink flexibele overeenkomsten aan met opdrachtgevers: ‘We rekenen de bouw van een nieuwe woning, een verbouwing of een bedrijfspand nog wel door, maar genoemde prijzen worden stelposten. Zo’n begroting laat dus zien wat je huis kost wanneer de schop nu in de grond zou gaan. Het is een indicatie.’

Ze beloven daarbij transparant te zijn en bieden alternatieven aan als bijvoorbeeld een bepaalde dakpan veel duurder is geworden.

Wat betekent dit voor jou als je nu in een ontwerptraject zit? Er zijn meerdere manieren om met deze onzekerheid om te gaan. Het meest voor de hand liggende is: meer budget reserveren voor de bouw van je huis. Een andere optie is om je ambitieniveau bij te stellen of de bouw van je huis op te delen in stapjes. Overweeg je een ontwerp van ons, dan gaan we natuurlijk in gesprek over dit onderwerp.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.