‘De versoepeling van de Rood voor Rood-regeling biedt kansen’

Als ontwerper ben ik één van de schakels bij de totstandkoming van bouwplannen. Net zoals makelaars, installateurs en interieurarchitecten dat zijn. Om je goed voor te bereiden op het realiseren van je droomplek, stel ik mensen uit mijn netwerk graag aan je voor. Vandaag: Vincent van ‘t Erve, specialist op het gebied van bestemmingsplannen.

Vincent, kun je ons in het kort uitleggen wat jij doet?
“Ik adviseer mensen die bouwplannen hebben op een bepaalde plek, om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Ik help bij het onderzoeken van de mogelijkheden, de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging, bij het toepassen van de rood voor roodregeling en als het haalbaar is: het geheel aanleveren van een bestemmingsplan voor een bepaald project.”

Vincent van ’t Erve

Jij creëert mogelijkheden als die er niet lijken te zijn?
“Niet altijd, zo reëel moet ik zijn. Niet alles is mogelijk op elke plek. Het hangt af van de plannen, van de gemeente, van de buurt, noem maar op. Vanwege al die factoren is het ook specialistisch werk. Wel is het zo dat mensen die nee op het rekest krijgen van een gemeente, de handdoek echt niet altijd in de ring hoeven te gooien. Vaak is er best wel wat mogelijk.”

Waarom zijn bestemmingsplannen en vergunningen lastig te overzien voor mensen met bouwplannen?
“Wetgeving over bouwen en ruimtelijke ordening zijn nogal specifiek. Als je er niet dagelijks mee bezig houdt, is het niet te doen om dat in een avond even ‘bij te lezen’. Je moet weten hoe de wetgeving in elkaar zit, wat wettelijk verplicht is om aan te leveren en wat een gemeente graag wil zien. Dat is ook per situatie verschillend.”

Waar liggen kansen voor mensen met bouwplannen in het buitengebied?
“Op bestaande erven gaat de komende jaren veel veranderen. Het aantal boeren loopt terug en het aantal leegstaande schuren neemt daarmee toe. De gemeente weet dat ook en wil voorkomen dat het landschap ontsierd wordt met in elkaar zakkende schuren. De rood voor rood regeling biedt dan uitkomst. In het kort schrijft die regel voor dat je een kavel mag creëren op een plek waar nu een vervallen schuur staat. Zo breng je meerwaarde op een perceel, waardoor de sloop van de schuur altijd te betalen is. Ergens anders een huis of grotere schuur bouwen kan ook. Dat hoeft dus niet altijd op dezelfde locatie.”

Wat moet je doen om aanspraak te maken op zo’n kavel?
“Soms komen die kavels op Funda, maar veel vaker gaat het via via. Mijn voornaamste tip is om contact te leggen met mensen die zich er meer mee bezig houden. Op mijn website heb ik bijvoorbeeld een plek waar ik vraag en aanbod samenbreng. Laagdrempelig, zonder kosten of verplichtingen.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van Rood voor Rood?
“De gemeente Raalte heeft het beleid versoepeld. Voorheen moest de transitie van schuur naar kavel met gesloten beurs gebeuren. Dat wil zeggen dat winst maken als boer uit den boze was, waardoor er kunstmatig rond gerekend werd om op nul uit te komen. Dat model is eind vorig jaar overboord gegooid. Daarmee is de Rood voor Rood-regeling soepeler en makkelijker geworden. Je ziet nu dat ander gemeentes ook bewegen in de richting van wat Raalte doet. De gemeente Deventer heeft een eerste aanzet gedaan, net als de gemeente Hellendoorn en Dalfsen.”

Hoe ziet het platteland in Salland er in de toekomst uit, denk je?
“Het zal overwegend agrarisch blijven, maar dat neemt niet weg dat er meer woningen gebouwd zullen worden. Waar agrariërs stoppen zal op de plek van schuren her en der een woonhuis opduiken. Het doel om Overijssel in 2024 asbestvrij te laten zijn, kan een trigger zijn. Als je nu met het asbest op je schuur aan de slag wil, is dat een mooi moment om jezelf af te vragen of je de schuur überhaupt wil behouden. De leegstaande slapende asbestschuren zullen de komende jaren wakker worden.”