Sallandse ontwerpers publiceren manifest over ontwikkeling platteland

Salland is het land van havezathen, keuterboerderijtjes, weides, bossen, boomgaarden en moestuinen. Als het aan ons, ontwerpers Harry ten Have en Marten Jansen, ligt blijft dat zo. In het manifest dat we deze week presenteren delen we onze visie op de transformatie van (voormalig) boerenerven op het Sallandse platteland. ‘We moeten nadenken over de ruimtelijke inpassing van de nieuwe bewoners van het platteland. Functies toevoegen met behoud van karakteristieke kenmerken, dát is ons doel.’

Het Sallandse platteland is in ontwikkeling: boeren stoppen, Sallanders maar ook Randstedelingen bouwen er een huis en zorgboerderijen en wijnmakers beginnen nieuwe hoofdstukken. Hoe zorgen we ervoor dat het Sallandse platteland herkenbaar blijft? Met die vraag in ons achterhoofd staken wij, ontwerpers Harry ten Have en Marten Jansen, de hoofden bij elkaar. Het resultaat is een uitgave voor ‘boeren, burgers en buitenlui’: Transformeren op het Sallandse platteland in 7 overzichtelijke stappen.

Verrommeling voorkomen

Marten: ‘Boerenbedrijven houden op te bestaan, met steeds meer leegstand als gevolg. Bedrijven en particulieren buiten de agrarische sector tonen interesse in het buitengebied, vanwege de ruimte. Het resultaat over honderd jaar als we niets doen: een wirwar aan gebouwvormen, materialen, erfindelingen, planten en bomen. Kortom, verrommeling. Dat willen we voorkomen. We hebben ideeën over hoe dat te doen.’

Harry ten Have, ontwerper van landschappen: ‘Op het Sallandse platteland is plaats voor zowel de zoveelste generatie van een boerenfamilie die hier zijn wortels heeft als voor de Randstedeling die bewust kiest voor een leven op het platteland. Het kan samen, het leeft samen, het gaat samen, mits we het veranderingsproces in harmonie met elkaar ingaan. Het komt neer op zorgvuldigheid, historisch besef en balans. De vragen die leven, ook de praktische, behandelen we in onze uitgave.’

Voorbeeldprojecten

Hoe doe je dat nou, veranderen in het buitengebied met oog voor karakter en geschiedenis? Op die vraag geven wij in onze uitgave stap voor stap antwoord. Vier voorbeeldprojecten tonen aan wat er mogelijk is binnen de geldende kaders en regels. Een van de belangrijkste stelregels volgens Marten ‘Ontwikkelen in het buitengebied doe je niet uitsluitend voor jezelf, want je bent er min of meer te gast. Er is veel mogelijk, zolang je rekening houdt met het hogere doel, namelijk: een herkenbaar platteland in Salland, nu en over honderd jaar.’

De uitgave Transformeren op het Sallandse platteland in 7 overzichtelijke stappen is gratis beschikbaar.