Waterstraat: van vervallen naar volle glorie

Dit erf aan de Waterstraat was ooit het domein van een geitenboer. Na een faillissement kwam het perceel – in verwaarloosde staat – beschikbaar via een veiling. Erfgoed Salland kocht het en maakte een plan voor de herontwikkeling van het erf. Het resultaat: de T-boerderij werd gerenoveerd en gesplitst in een voor- en achterhuis en ter compensatie van de oude, vervallen geitenschuren werd een kavel gecreëerd waarop een schuurwoning is gebouwd.

Ook de beplanting op het erf is grondig aangepakt. Uitgezonderd een grote, bruinbladige beuk is al het groen weggehaald en vervangen door streekeigen beplanting: hoogstamfruitbomen, lindes, beukenheggen, hortensia’s en inheemse struiken (vogelbosje). Drie huishoudens genieten inmiddels van een herontwikkeld erf dat harmonieert met het omliggende landschap.

Frank Nijhof van Erfgoed Salland: ‘Hoewel de staat bij aankoop vervallen was zagen we de potentie meteen, vooral vanwege de karakteristieke boerderij en de ligging van het erf. Met Harry ten Have en Marten Jansen hebben we een landschaps- en beeldkwaliteitsplan gemaakt waar de gemeente Olst-Wijhe op aansloeg. Ruim zes jaar later kunnen we desondanks concluderen dat het plan is geslaagd. De plek past in het landschap en is herkenbaar als erf. Daarmee is ons voornaamste doel behaald: dit soort erven ontwikkel je namelijk uit ideële overwegingen en niet voor het geld. Regelingen zijn zo bedacht dat je er niet rijk wordt van een dergelijk project. Dat is prima – het landschap profiteerde en wij daarmee ook.’

Kosten

 • Aankoop erf via veiling
 • Advies, ontwerp en planvorming
 • Onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijziging
 • Sanering en sloop van geitenschuur
 • Splitsing T-huisboerderij
 • Ontwikkeling bouwkavel

Opbrengsten

 • Verkoop voor- en achterhuis
 • Verkoop vrije bouwkavel

Kwaliteitsverbeteringen:

 • Behoud karakteristieke T-huisboerderij
 • Sloop van landschapsontsierende schuren en saneren van asbest
 • Aanplant van boomgaard met hoogstamfruitbomen
 • Aanplant van streekeigen beplanting, zoals beukenheggen en hortensia’s

Rita Kamphuis, bewoner schuurwoning: ‘We woonden in Zwolle en waren op zoek naar een kavel met uitzicht. Via via hoorden we over de ontwikkeling van dit erf vlakbij Wijhe. We zijn gaan kijken en hebben het kavel gekocht. Na dertig jaar in de stad was de stilte even wennen, maar ik vind de vrijheid en rust inmiddels een verademing. We wonen middenin het weiland in een huis met veel glas. Dat we ondanks de rust toch direct buren hebben vind ik fijn. De buurman heeft geholpen met de realisatie van onze uitbouw en maait een deel van ons gras, dat voer is voor zijn hobbyvee. Ik geniet hier iedere dag.’

Dit verhaal komt uit de uitgave ‘van boerenerf naar woonerf’.