Malbergerweg: van varkensbedrijf naar woonerf

Op dit voormalig boerenerf aan de Malbergerweg tussen Schalkhaar en Wesepe werden jarenlang varkens gehouden. Het was een groot bedrijf met 200 zeugen en 1400 vleesvarkens, verdeeld over 2800 vierkante meter aan stallen. Maar als gevolg van strenger wordende eisen sloeg de twijfel toe. Investeren en vernieuwen of stoppen? De familie koos voor het laatste, bij gebrek aan een opvolger en dus een relatief korte terugverdientijd voor de benodigde investeringen. Van varkensbedrijf naar woonerf.

Vanwege de unieke ligging van het erf – vrij in het landschap en dichtbij de kernen Wesepe, Schalkhaar en Deventer – wilden de eigenaren graag op het erf blijven wonen. Maar dan moest er wel iets worden gedaan met de leegstaande schuren. In een gesprek met de gemeente Deventer ontdekten ze de mogelijkheid tot het creëren van drie woonkavels, ter compensatie van de sloop van de schuren. Na de bestemmingsherziening hebben we het landschapsplan samen met de familie geconcretiseerd en verbeeld naar een plan om de interesse van potentiële kopers te wekken.

Willem Bogers, juridisch planoloog bij de gemeente Deventer: ‘We zijn terughoudend met nieuwe bebouwing in het buitengebied, behalve als de landschappelijke kwaliteit verbetert, zoals aan de Malbergerweg. Intensieve veehouderij heeft er plaatsgemaakt voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. Het landschap én het milieu profiteren. Omdat een karakteristieke boerderij ontbrak op dit erf hebben we toestemming gegeven om een Sallandse hoeve te bouwen. Marten en Harry hebben er een mooi plan van gemaakt. Dit erf voldoet straks aan de karakteristieken van een erf in Salland.’

Kosten

 • Sloop en sanering van de varkensstallen
 • Onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijziging
 • Bestemmingsplanherziening en intentiefase
 • Erfinrichting en beplanting
 • Advies, ontwerp en planvorming

Opbrengsten

 • Verkoop van drie woonkavels

Kwaliteitsverbeteringen:

 • In ere herstellen van een historisch, compact erf, met daarop een prominente plek voor een nieuw te bouwen Sallandse hoeve met wolfseinden
 • De aanplant van 11 beukenbomen langs de weg
 • De aanplant van hoogstamfruitbomen op het erf
 • De aanplant van wilgen en knotwilgen langs de kavelgrenssloot
 • De aanplant van één walnootboom en twee lindebomen

Wim Groot Lipman, voormalig varkensboer: ‘Rood voor rood was een kans om van de leegstaande en onderhoudsintensieve stallen af te komen. We kregen er buren voor terug, maar dat zien we niet als nadeel. Het brengt ook levendigheid met zich mee. Als de bestrating erin ligt en alle bomen zijn geplant ziet het er hier straks prachtig uit. Een lange adem was nodig, maar we hadden met René Groot Koerkamp, onze makelaar, en Marten en Harry goede adviseurs aan boord. Ze gaven ons het vertrouwen dat het goed zou komen en dat is gebeurd. Die mannen weten de weg en blijven rustig. We kunnen hier oud worden.’

Dit verhaal komt uit de uitgave ‘van boerenerf naar woonerf’.