Zeven wooneenheden dankzij herontwikkeling voormalige boerenerf

Een goed plan voor de ontwikkeling van een voormalig boerenerf, dat was de vraag van de opdrachtgevers. Samen met Harry ten Have zijn we gekomen tot een ontwerp voor, allereerst, de splitsing van de bestaande grote boerderij in drie woningen. Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor vier nieuwe woningen die goed in het landschap passen.

Rust en eenheid waren sleutelwoorden bij de planvorming. Omdat de bestaande boerderij een groot volume heeft, hebben we in overleg met de opdrachtgevers gekozen voor twee langgerekte schuurachtige vormen. Die gebouwen bestaan beide uit twee woningen, die niet letterlijk aan elkaar vastzitten, terwijl dat optisch wel zo lijkt. Zo voorkomen we dat de bijgebouwen verbleken bij de grote boerderij. Het resultaat is een coherent plan, passend in de landelijke omgeving.

© MARTEN 2019