KGO INFORMATIEAVONDEN

ALLES OVER ROOD VOOR ROOD

Samen met landschapsontwerper Harry ten Have geef ik een informatieavond over de regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Wil je van je oude schuren en stallen af en overweeg je een zogeheten rood voor rood-traject? Of ben je juist op zoek naar een vrije bouwkavel in het buitengebied? Op deze avonden vertellen Harry en ik alles wat je moet weten over de KGO-regeling.

De Rood voor Rood regeling, of KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving), stelt (voormalig) agrariërs in staat om zonder kosten af te komen van leegstaande schuren en stallen. Ter compensatie van onder meer de sloopkosten van agrarische gebouwen kan een bouwkavel worden verkregen. Op deze manier hopen de provincie Overijssel en gemeenten de snel opkomende leegstand van schuren en stallen aan te pakken. Alleen al in Overijssel gaat het om een totale oppervlakte van enkele miljoenen vierkante meters agrarische bebouwing. De regeling is kansrijk voor zowel agrariërs als voor particulieren die een wens hebben om in het buitengebied te wonen. Al bestaat er veel onduidelijkheid over de regeling.

‘ROOD VOOR ROOD BRENGT VRAAG EN AANBOD BIJ ELKAAR'

Vandaar deze informatieavonden; een voor agrariërs en een voor particulieren. Want hoe werkt de regeling in de praktijk? Wat mag er wel en niet? En hoe zit het met de sloopkosten? Harry: ‘Om een voorbeeld te geven: sloopmeters kunnen ook worden ingezet voor bouwkavels op andere locaties. Dat maakt het er niet overzichtelijker op. Marten en ik gaan uitleggen hoe het zit, want we hebben de afgelopen jaren meerdere Rood voor Rood trajecten begeleid. We zien veel potentie en willen onze kennis graag met geïnteresseerden delen.’

Marten: ‘De Rood voor Rood regeling is de sleutel naar een leefbaar en aantrekkelijk buitengebied. De uitdaging is aanzienlijk, want er is veel leegstand en die neemt alleen nog maar verder toe. Maar de oplossing is voorhanden. Rood voor Rood brengt vraag en aanbod bij elkaar en kent alleen maar winnaars. Veel mensen dromen van een mooie plek om te wonen in het buitengebied. En voor agrariërs en voormalig agrariërs is de regeling een aantrekkelijke manier om zonder kosten van oude stallen en schuren af te komen. Het landschap knapt er ook van op en dus profiteert iedereen.’

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Uitdagingen zijn er desalniettemin genoeg. Harry: ‘Het resultaat van de regeling moet een kwaliteitsimpuls zijn voor de groene omgeving, een KGO. Om dat te bereiken is een zorgvuldig plan nodig. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zullen Marten en ik laten zien hoe we dat in het verleden hebben gedaan. Want onze stelling is: mits zorgvuldig aangepakt biedt de Rood voor Rood regeling uitkomst voor zowel agrariërs als particulieren.’

Workshop
KGO Informatieavond voor agrariërs
DATUM
volgt
LOCATIE
Laarhoeksweg 7, Broekland
INSCHRIJVING
Geopend
DEEL
Workshop
KGO Informatieavond voor particulieren
DATUM
volgt
LOCATIE
Laarhoeksweg 7, Broekland
INSCHRIJVING
Geopend
DEEL